บาคาร่า ผู้อพยพชาวแอฟริกันที่อยู่ในสหรัฐฯ มีการศึกษามากขึ้น

บาคาร่า ผู้อพยพชาวแอฟริกันที่อยู่ในสหรัฐฯ มีการศึกษามากขึ้น

บาคาร่า แม้ว่าประชากรที่เกิดในต่างประเทศจากแอฟริกาในสหรัฐอเมริกาจะมีเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับกลุ่มที่เกิดในต่างประเทศ แต่มีสัดส่วนที่สูงกว่าของชาวแอฟริกันเป็นผู้สำเร็จการศึกษามากกว่าประชากรที่เกิดในต่างประเทศโดยรวม และจำนวนของพวกเขาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง 40 ปีที่ผ่านมานี้ถูกระบุไว้ในรายงานของสำนักสำรวจสำมะโนของสหรัฐ ประชากรที่เกิดในต่างประเทศจาก แอฟริกา: 2008-2012 รายงานซึ่งอิงจากการสำรวจชุมชนชาวอเมริกันที่เน้นไปที่ประชากรที่เกิดในต่างประเทศจากแอฟริกา 

เน้นที่ขนาด การเติบโต การกระจายทางภูมิศาสตร์ และความสำเร็จทางการศึกษา

แสดงให้เห็นว่าประชากรที่เกิดในต่างประเทศในแอฟริกาเติบโตขึ้นจากประมาณ 80,000 คนในปี 2513 เป็น 1.6 ล้านคนในช่วงปี 2551-2555 ประชากรที่เกิดในต่างประเทศในแอฟริกาคิดเป็น 4% ของประชากรที่เกิดในต่างประเทศในสหรัฐอเมริกาทั้งหมด

ไม่มีประเทศใดในแอฟริกาที่เป็นผู้อพยพส่วนใหญ่ แม้ว่าสี่ประเทศ ได้แก่ ไนจีเรีย เอธิโอเปีย อียิปต์ และกานา จะคิดเป็น 41% ของผู้อพยพทั้งหมด

ความสำเร็จทางการศึกษา

ชาวแอฟริกันที่เกิดในต่างประเทศมีระดับการศึกษาที่สูงกว่าผู้ที่เกิดในต่างประเทศทั้งหมด รายงานระบุว่าร้อยละ 41 ของชาวแอฟริกันที่เกิดนั้นสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าในปี 2551-2555 เทียบกับ 28% ของจำนวนทั้งหมด

รายงานระบุ “ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับสูงในหมู่ผู้ที่เกิดในแอฟริกานั้นส่วนหนึ่งเนื่องมาจากชาวแอฟริกันที่มีการศึกษาจำนวนมากเลือกที่จะอพยพ และหลายคนที่เดินทางมายังสหรัฐอเมริกาเพื่อศึกษาต่อด้านวิชาการ” รายงานระบุ

ภายในประชากรที่เกิดในต่างแดนจากแอฟริกา ความสำเร็จทางการศึกษาแตกต่างกันไปตามสถานที่เกิด ตัวอย่างเช่น 64% ของบุคคลที่เกิดในอียิปต์เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ขณะที่ 61% จากไนจีเรีย 57% จากแอฟริกาใต้ 47% จากเคนยาและ 35% จากกานา เหล่านี้เป็นประเทศที่มีสัดส่วนชาวแอฟริกันสูงสุดที่มีระดับปริญญาตรีและสูงกว่า

ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ

“แอฟริกาแทบจะไม่สามารถสูญเสียคนที่ได้ลงทุนไปมากขนาดนี้ แท้จริงแล้ว ผู้คนที่มีความทะเยอทะยานที่จะย้ายไปอีกทวีปหนึ่งเพื่อค้นหาชีวิตที่ดีขึ้นอาจเป็นคนที่แอฟริกาต้องการมากที่สุด” John Daly ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและอดีตผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของ USAID กล่าวกับUniversity World News รางวัลความสำเร็จในชีวิตแอฟริกา

ปี 2014Daly กล่าวโดยมูลนิธิ Millennium Excellence Foundation ที่มอบให้แก่นักวิทยาศาสตร์ชาวเคนยา Calestous Juma ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งบ่งชี้ถึงการบริจาคที่ชาวแอฟริกันทำแม้จะอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา

“น่าเสียดายที่การย้ายถิ่นบางส่วนเป็น ‘การผลักดันสมอง’ มากกว่าการระบายของสมอง ชาวแอฟริกันบางคนหนีความรุนแรงและการกดขี่ข่มเหงในดินแดนของตนเอง ในอีกกรณีหนึ่ง ชาวแอฟริกันอพยพเมื่อโอกาสในการใช้ทักษะและความสามารถของพวกเขาไม่ได้เกิดขึ้นในดินแดนของพวกเขา”

เมื่อถูกถามถึงวิธีที่ชาวแอฟริกันในต่างประเทศสามารถช่วยในการปฏิรูปการศึกษาระดับอุดมศึกษาในแอฟริกาได้ Daly กล่าวว่า “ในอุดมคติแล้ว ชาวแอฟริกันจำนวนมากในสหรัฐฯ จะใช้เวลาที่นี่ (ในสหรัฐอเมริกา) เพื่อเรียนรู้บางสิ่งที่ประเทศนี้มี เพื่อสอน – ทั้งในการศึกษาอย่างเป็นทางการและในที่ทำงาน – และกลับไปแอฟริกาเพื่อนำความรู้ใหม่นั้นไปใช้ที่นั่น” บาคาร่า