เว็บสล็อตออนไลน์ อย่าเพิกเฉยต่อความเชี่ยวชาญภายในมหาวิทยาลัยของคุณ

เว็บสล็อตออนไลน์ อย่าเพิกเฉยต่อความเชี่ยวชาญภายในมหาวิทยาลัยของคุณ

เว็บสล็อตออนไลน์ ตลอดสามปีที่ผ่านมา ฉันได้รับเชิญให้ไปสนับสนุนมหาวิทยาลัยหลายแห่งในประเทศกำลังพัฒนา ขณะที่พวกเขาเริ่มดำเนินการตามกระบวนการรับรองโปรแกรมภายนอก จุดมุ่งหมายกว้างๆ ในทุกประเทศคือการทำให้แน่ใจว่ามหาวิทยาลัยจะยังคงมีส่วนสนับสนุนอย่างประสบความสำเร็จในการพัฒนาทุนมนุษย์ เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศในบางกรณี มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพียงแห่งเดียวในภูมิภาค ในทุกกรณี มหาวิทยาลัยมีส่วนแบ่งที่ยุติธรรมเกี่ยวกับความท้าทาย

ภายในองค์กรซึ่งส่วนใหญ่มักเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลภายในที่ไม่เสถียร

 ปัญหาเหล่านี้ทวีความรุนแรงขึ้นโดยสถาบันการศึกษาเหล่านี้ที่ต้องดำเนินการภายใต้บรรยากาศของความวุ่นวายทางการเมืองบ่อยครั้ง ซึ่งขัดขวางการมอบกองทุนของรัฐบาลที่ ‘สัญญา’ ไว้ตามกำหนดเวลาเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

ปัญหาทางสังคม เช่น การว่างงานของเยาวชนสูง การดื่มสุราและยาเสพติดมากเกินไป ความรุนแรงในระดับสูงรวมถึงความรุนแรงในครอบครัว ตลอดจนภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นบ่อยเกินไป เช่น แผ่นดินไหว สึนามิ และน้ำท่วมฉับพลัน ล้วนส่งผลกระทบต่อชุมชนที่มีทรัพยากรต่ำอยู่แล้ว

แม้จะมีความยากลำบากมากมาย แต่ก็เป็นเรื่องน่าประหลาดใจและน่าประทับใจที่ได้เห็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแสดงความกระตือรือร้นในการเรียนในแต่ละวันเมื่อบางคนไม่มีน้ำประปาสะอาด ไม่มีไฟฟ้า หรือบริการอินเทอร์เน็ต ระบบขนส่งสาธารณะที่เชื่อถือได้… รายการดำเนินต่อไป

แต่นักเรียนเหล่านี้ถือว่าตัวเองเป็นคนที่โชคดี – เป็นส่วนน้อยที่จบปีสุดท้ายของการศึกษาและตอนนี้สามารถทำงานเพื่อบรรลุคุณสมบัติและการจ้างงานที่จะช่วยให้พวกเขาหลุดพ้นจากวัฏจักรแห่งความยากจนและสนับสนุนครอบครัวของพวกเขาให้ทำเช่นเดียวกัน เป็นประสบการณ์ที่น่าสังเวชอย่างไม่น่าเชื่อสำหรับผู้ที่มาจากสังคมที่ร่ำรวย

ตราสัญลักษณ์แห่งคุณภาพ

ประโยชน์ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยใด ๆ ที่ประสบความสำเร็จในการได้รับการรับรองจากภายนอกนั้นมีค่าสำหรับสถาบันนั้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กระบวนการนี้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับและตรวจสอบขอบเขตที่สถาบันได้ปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพระดับมืออาชีพที่เป็นที่ยอมรับ

นักศึกษาปัจจุบันและที่คาดหวัง กลุ่มอุตสาหกรรม วิชาชีพ 

และเจ้าหน้าที่ต้องการทราบว่าหลักสูตรที่เปิดสอนเป็นไปตามมาตรฐานระดับประเทศและหวังว่ามาตรฐานคุณภาพระดับสากลที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานภายนอกที่เป็นอิสระ

สำหรับมหาวิทยาลัยแห่งใหม่ในประเทศกำลังพัฒนาที่ยังต้องพิสูจน์อีกมาก เดิมพันที่เกี่ยวข้องนั้นสูงมาก การได้รับการรับรองจากภายนอกอย่างเต็มรูปแบบสำหรับหลักสูตรปริญญาของพวกเขา หมายถึงโปรไฟล์ระดับนานาชาติที่เพิ่มขึ้นและความสามารถในการดึงดูดนักศึกษาที่มีคุณภาพสูงขึ้น ไม่เพียงแต่ในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศเท่านั้น แต่จากภูมิภาคที่กว้างขึ้น

งานที่เกี่ยวข้องในการบรรลุผลตามที่ต้องการนั้นมีความสำคัญ เช่นเดียวกับการลงทุนในการฝึกหัดดังกล่าว ส่วนใหญ่ในประเทศกำลังพัฒนาจะได้รับความช่วยเหลือทางการเงินตลอดจนความเชี่ยวชาญทางวิชาการจากที่อื่น

แม้ว่าการสนับสนุนนั้นมักจะได้รับการรับประกันและได้รับอย่างซาบซึ้ง แต่หนึ่งในการเรียนรู้ที่สำคัญสำหรับฉันในช่วงสามปีที่ผ่านมาคือความเชี่ยวชาญภายในที่มีอยู่ภายในมหาวิทยาลัยที่ไม่ค่อยได้ใช้งาน ขั้นตอนแรกที่เป็นค่าเริ่มต้นนั้นบ่อยเกินไปที่จะขอเงินทุนเพื่อรักษาความปลอดภัยบริการของที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญภายนอก และโดยพื้นฐานแล้วจะมอบงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้กับพวกเขา

ความเป็นผู้นำทางวิชาการในมหาวิทยาลัยเหล่านี้ดูไม่เต็มใจที่จะรับทราบและ-หรือชื่นชมความสามารถที่มีอยู่ในสถาบันของตนเอง สล็อตออนไลน์